środa, 31 października 2012

Co jest złego w aggiornamento?

Prawie cały świat zna powód, dla którego Jan XXIII zwołał II Sobór Watykański: aggiornamento - przystosowanie. Przystosowanie do świata, który w pierwszej połowie dwudziestego wieku przeszedł wielkie zmiany. Pomysł wydawał się być bez zarzutu, jednak z punktu widzenia Kościoła Katolickiego jest on absolutnie nie do zaakceptowania. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jasno powiedział:  Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. (J 12,31) oraz Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd! (J 14,30-31) Święty Jakub dodaje: Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (Jk 4,4)
A co zrobił Jan XXIII? Zwołał sobór, aby zaprzyjaźnić się ze światem.


Sapienti sat. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz