środa, 31 października 2012

Z okazji "święta" "reformacji". // On the occasion of the "feast" of "reformation". // In occasione della "festa" di "riformazione".

Jako że dzisiaj protestanci świętują jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń tzw. "reformacji" chciałem polecić wszystkim te filmy:
As today the protestants celebrate one of the most symbolic events of, so called, "protestant reformation" I would like to recommend these films to all:
Perchè oggi i protestanti celebrano uno dei eventi più simbolici della cosiddetto "riforma protestante" voglio racommandarvi questi film:

http://www.youtube.com/watch?v=wxZaHVfp3e8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LaY8a3Pkfw0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Wf5g3oeWPhc&feature=relmfu
Trzyczęściowy film udowadniający za pomocą cytatów z Pisma Świętego fałszywość protestanckich poglądów (ang).
Three-part film proving by means of quotations from the Sacred Scripture falsehood of the protestant beliefs.
Un film in tre parti provante con aiuto delle citazioni dalla Santa Scrittura il falso delle opinioni prostestanti. (ing)

Chciałbym Wam także polecić filmy użytkownika "One True Church":
I would like to recommend also films of the user "One True Church":
Vorrei raccomandarvi anchè i film dell'utente "One True Church":
http://www.youtube.com/playlist?list=PL0B59017DE0EAA59D
(ang, ing)

I te nakręcone przez "Church Militant TV":
And those shot by "Church Militant TV":
Ed questi girati da "Church Militant TV":
http://www.youtube.com/user/ChurchMilitantTV/videos?view=0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz